Tjenester

Digital Fabrikk

Din bedrift har et behov for å tilby digitale tjenester til kunder og ansatte. Det er en forutsetning for vekst i en verden som blir stadig mer digital.

De fleste virksomheter har ikke intern kompetanse på å utvikle digitale tjenester og produkter. For mange er det heller ikke riktig å bygge opp denne kompetanse internt. Det kan også være vanskelig å vite hva man skal bestille, og ikke minst hvor mye det vil koste.

For andre bedrifter kan det være aktuelt å sette ut prosjekter for å styrke kapasiteten i en periode.

I begge tilfeller vil den Digitale Fabrikken fra AKUNA være et godt alternativ.

Bilde tatt på Akunas kontor i Stavanger.

Utviklingsteam

Vi tilbyr kapasitet i våre utviklingsteam som en tjeneste din virksomhet kan abonnere på. Det betyr at du får tilgang til utviklingskapasitet tilpasset prosjektets rammer og ambisjonsnivå, uten å måtte leie inn konsulenter, eller ansette egne ressurser.

Den Digitale Fabrikken omfatter alle disipliner innen softwareutvikling, og inkluderer også nødvendige skyløsninger for de som ikke har dette etablert selv.

Fordeler med Digital Fabrikk fra Akuna

Rask oppstart - Team er allerede etablert og oppe i fart.

Effektiv gjennomføring – vi har innarbeidet agile arbeidsprosesser i vårt arbeid, og alle i teamet er drillet i dette.

Lav risiko – Man får fortløpende levert verdi gjennom iterativ utvikling, og kan justere pådrag og ambisjonsnivå dersom behovet endrer seg.

Økt verdi – Man får mer igjen for hver krone investert. Akuna bruker AI aktivt for å redusere innsatsfaktorene på utviklingsarbeidet. Det kommer våre ansatte og kunder til gode.

Shot of a young businessman having coffee and using a computer during a late night in a modern office

Kontakt oss

Kontakt oss for å lære mer om hvorfor din bedrift bør vurdere Digital Fabrikk fra AKUNA for ditt neste utviklingsprosjekt.

Kontaktskjema

Kontakt oss for å lære mer om hvorfor din bedrift bør vurdere Digital Fabrikk fra AKUNA for ditt neste utviklingsprosjekt.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.